Szkoła Wiosenna

Kurs teoretyczny "FROM GENE TO PHENOTYPE - Advances in Molecular Medicine "

  • NUMER KURSU: AKP/1/2018

  • TERMIN: 19-21.03.2018

  • LOKALIZACJA: Poznań,

    Centrum Kongresowo-Dydaktycznym
    Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

  • ORGANIZATOR: Prof. Bożena Kamińska-Kaczmarek, mgr Monika Sączek-Maj

  • CENA KURSU: 350zł/ część otwarta (kurs bezpłatny dla słuchaczy SMM ). Opłaty należy dokonać przelewem na konto: Bank Pekao S.A Oddział Warszawa, nr. konta: 61 1240 6247 1111 0000 4979 7532 z dopiskiem kurs AKP/1/2018

  • Ostateczny termin zgłoszeń 02.03.2018 Zgłoszenia proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres smm@wum.edu.pl